Stepařský jam

Stepařský jam v Brně na Stadecu. Budeme doprovázet běsnění stepařů – mimo jiné i světových mistrů.

… a povedlo se. Stadec se jen otřásal v základech…